Werkconferentie

Logo 1 licht

Borderless Network

De vraag naar agro-food producten in de wereld neemt sterk toe: voedselzekerheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit zijn de grote thema’s. Vooral in de non-EU landen is een grote vraag naar veilige en kwalitatief goede producten. Nederlandse bedrijven uit de hele keten van uitgangsmateriaal tot handel maar ook bedrijven actief in toelevering en trainingen investeren in de opbouw van productie- en afzetketens over de hele wereld. Kennis en kunde zijn essentieel voor het internationale succes van bedrijven.

Om dit goed te organiseren werken de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agro & Food, het ministeries van EZ , de Groene Onderwijsinstellingen (MBO, HBO en Wageningen Universiteit), de triple helix partners samen in Borderless Network. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Food & Business Knowledge PlatformAgriprofocus, EP-Nuffic en RVO zijn in toenemende mate betrokken. Dit netwerk is sinds maart 2013 actief en groeit. Meerdere netwerkpartners sluiten zich aan en participeren actief. Jaarlijks wordt vanuit het netwerk een werkconferentie georganiseerd.

logo Internationalisering

De werkconferentie

De werkconferentie is in 2015 voor de tweede keer georganiseerd door en voor het samenwerkende netwerk. Bedrijfsleven, onderwijs, overheid en NGO´s hebben hun ambities en ideeën gepresenteerd om de samenwerking verder te verdiepen met als doel om het bedrijfsleven te ondersteunen bij haar activiteiten om bij te dragen aan voedselzekerheid en voedselkwaliteit op een duurzame wijze.

De aanwezigen op de werkconferentie zijn bestuurders, directie/management en operationeel personeel (managers /coördinatoren internationaal) van bedrijven, overheid, instellingen en NGOs. Het programma is door alle netwerkpartners gezamenlijk vorm gegeven. Inzet is een brede aanwezigheid vanuit alle partijen. Net zoals vorig jaar waren er ongeveer 150 deelnemers. Niet te grote maar slagvaardige WERKconferentie waar werkafspraken voor de komende periode zijn gemaakt.

 

De conferentie is onderdeel van een meerjarig traject om de groei van de samenwerking (kwaliteit en kwantiteit) voor internationale capaciteitsopbouw te stimuleren. De internationaal capaciteitsopbouw past bij de grote ontwikkelingen als Feed the world, Climate change, Food security.

 

Klik hier voor:

Programma werkconferentie Internationalisering

De key note van Ruud Huirne

De key note van Toon Keijsers

De link naar de Borderless Network site