Regionale Verankering

In het Regionale Verankeringstraject heronderzoeken de instellingen voor groen beroepsonderwijs in Nederland hun bestaansrecht. Op welke manier kunnen zij inspelen op de dynamiek in de maatschappij? Hoe kunnen groene instellingen een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen in de regio?

Oefeningen

Herpositionering

Bestuurders kunnen variëren in de mate waarin ze de waarden initieel opleiden, leven lang leren en regionale innovatie vormgeven en prioriteren. Zijn ze even belangrijk, overlappen ze elkaar, of juist niet? Bestuurders positioneren de waarden om de huidige situatie in kaart te brengen, en om te schetsen waar zij over 5 of 10 jaar willen zijn.

Netwerken

Voor innovatie zijn met name de zwakke verbindingen in netwerken van groot belang; daar waar de afspraken nog niet vastliggen en nieuwe ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Aan de hand van het Groeilijnenmodel (Wellantcollege) leggen onderwijsbestuurders en hun partners in overheid en onderzoek hun verbindingen onder de loep. Hoe vindt samenwerking plaats en hoe willen ze dat in de toekomst vormgeven?

Dienstverlening

Bestuurders brengen in kaart welke vormen van primaire en aanvullende dienstverlening zij willen bieden rondom initieel opleiden, leven lang leren en regionale innovatie. Huidig en gewenst aanbod worden tegen elkaar afgezet en gekwalificeerd. Zo ontstaat een haalbaar dienstenpakket, waarbij geldt: meer is niet altijd beter.

Capacity building

Het 7Smodel (McKinsey) biedt bestuurders zicht op de kwaliteit van prestaties van een organisatie, en daarmee zicht op gelijktijdig lopende processen binnen een veranderproces. Verandering van organisatieroutines vraagt immers om consistente, gelijktijdige herinrichting van meerdere bedrijfsprocessen. Er is geen eenduidige, generieke aanpak, maar sturing is wel mogelijk en dit model biedt bruikbare input voor de bestuursagenda.

Veranderkracht model

Het veranderkracht model bestaat uit 2 lemniscaten die dwars over elkaar heen liggen.

Metderegio.nl is een initiatief dat voortkomt uit het nationale demonstratietraject Regioleren van Wellantcollege en AOC Terra.
Transitiemanagers Gonneke Leereveld en Willem Foorthuis zijn ontwerper van het proces en staan aan de basis van de vormgeving van het gedachtegoed.
Het traject regionale verankering borduurt voort op dit gedachtengoed samen met onderzoeker Loek Nieuwenhuis en expert Woody Maijers.