Groeimodel

Het onderstaand groeimodel laat zien hoe er binnen de Standaard-werkwijze middels de proceslijnen van plateau naar plateau gewerkt wordt om tot het uiteindelijke doel te komen: een duurzame coƶperatie binnen de regio.

Scroll over het plateau en lees op de kwartetkaarten wat dit binnen elke proceslijn betekent voor onderwijs, overheid en ondernemers