Partijen

AOC Terra

AOC Terra is een opleidingscentrum dat VMBO-Groen, Het Groene Lyceum, MBO en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Onze opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu.

AOC Terra heeft 11 vestigingen. MBO-opleidingen kun je volgen in Assen, Emmen, Groningen en Meppel. Voor VMBO-Groen kun je terecht in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Oldekerk, Winsum en Wolvega. Het Groene Lyceum wordt aangeboden in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Winsum en Wolvega. Het volwassenenonderwijs (TerraNext) wordt verzorgd op één van onze locaties of bij een bedrijf of instelling ‘in company’. AOC Terra maakt samen met het Dollard College en rsg de Borgen onderdeel uit van Onderwijsgroep Noord.

Missie
AOC Terra levert een constructieve bijdrage aan het functioneren van (jonge) mensen in werk en vrije tijd. Het opleidingscentrum doet dat door leersituaties te creëren waarin leerplezier, eigen initiatief van de deelnemers en het ontwikkelen van competenties centraal staan.

Wellantcollege

Het Wellantcollege is de grootste groene onderwijs organisatie van de Randstad. Het biedt op 23 locaties vmbo onderwijs en op 11 locaties mbo onderwijs aan.

Kenmerken Wellant mbo:

  • Intensieve samenwerking met bedrijfsleven: leren voor en door de praktijk
  • Veel contacten met het buitenland
  • Van vierjarige tot en met éénjarige opleidingen
  • voor ambitieuze leerlingen die alles uit hun opleiding willen halen