Overal proceslijnen

Binnen de lerende netwerkstructuur in de lerende regio wordt er binnen de veerkracht van de economie middels de 5 proceslijnen duurzaam gewerkt. In de bovenstaande afbeelding is het samenspel van de processen inzichtelijk en geeft per proceslijn een korte samenvatting van de te nemen acties binnen de regio.