Groener wordt het niet

Het groene onderwijs staat voor grote uitdagingen die dwingen tot een koersverandering. De kennis- en onderwijskolom komt daarom nu in beweging om bij te dragen de toekomstige groene sector die belangrijke wordt dan ooit.

De groene onderwijs- en kenniskolom heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationale toppositie die Nederland heeft ontwikkeld op het gebied van agrifood, kennis over land- en tuinbouw, voedselproductie en de export hiervan.

De huidige ontwikkelingen op het gebied van technologie, globalisering en duurzaamheid gaan sneller dan ooit. En dat is ook nodig, want klimaatveranderingen en een groeiende wereldbevolking vragen om nieuwe oplossingen. Ook vergrijzing en veranderingen in de manier waarop overheden, bedrijven en werknemers samenwerken, vragen om andere kennis en vaardigheden. Het groene onderwijs verliest haar aansluiting bij het bedrijfsleven. We leiden op voor de behoefte van gisteren en door te veel regels en knellende systemen passen we ons niet snel genoeg aan. Daardoor verliezen we onze toegevoegde waarde voor de studenten en ons bestaansrecht als groene kolom. We zien het gebeuren, maar we handelen er nog niet naar. Als we nietsdoen, zijn de groene beroepsopleidingen in 2025 verdwenen.

Zover is het nog niet. We kunnen ons onderwijssysteem opnieuw vormgeven, terug naar de bedoeling: onderwijs als verbindende kracht tussen studenten, bedrijfsleven en werknemers.

We hebben dynamische opleidingen nodig die samen met bedrijven continu kennis uitwisselen en inspelen op de veranderende regio. Vraag gestuurd met meer ruimte voor de regionale netwerken van bedrijven, overheden en opleidingen. We willen mensen opleiden en hun kennis en ervaring vervolgens weer terugbrengen naar het onderwijs; een leven lang leren en ontwikkelen. Zo bouwen we aan een nieuwe groene onderwijs- en kenniskolom die blijft bijdragen aan de oplossingen die we nodig hebben.

De generatie die we nu opleiden zal helpen het wereldvoedselprobleem op te lossen en de gevolgen van klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Ze zullen wel moeten. En daarom zetten wij nu in op samen een nieuwe beweging op gang brengen in onze sector.